De Brandweer Twente heeft cijfers bekend gemaakt over 2022. Het aantal incidenten is in het afgelopen jaar fors toegenomen. Ook in de gemeente Wierden. Ook vanwege de stormen in februari moest de brandweer vaker uitrukken. Het aantal branden in de gem. Wierden steeg van 57 naar 72. Met name bij de storm- en wateroverlast was een forse toename in het afgelopen jaar. Deze verdubbelde van 23 naar 47. Hieronder een overzicht.