De gemeente Wierden roept alle ondernemers in de detailhandel, MKB en vrijetijdssector op om maandagavond 1 april mee te praten over een nieuwe economische visie. Deze visie raakt alle takken van ondernemerschap binnen de gemeente Wierden en vormt de basis voor concrete uitvoeringsplannen.

Op 1 april bent u van harte welkom in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden. Ze beginnen de avond om 18.30 uur met soep en broodjes. Rond 19.00 uur beginnen ze met het programma.

“Dit is de kans voor ondernemers om zich te laten horen en mee te denken over de economische toekomst van de gemeente. De economie is de motor van onze samenleving. Ik roep dan ook alle ondernemers op om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven.

Vier pijlers
De nieuwe economische visie richt zich op vier pijlers. Deze pijlers zullen het uitgangspunt vormen voor gesprekken aan verschillende tafels. Aan de tafel ‘ondernemer centraal’ gaat het over de gemeentelijke faciliteiten die ondernemers nodig hebben om te kunnen ondernemen.

Het gesprek over bedrijventerreinen zal ingaan op de vitaliteit van bedrijventerreinen en hoe bedrijven optimaal kunnen functioneren. De detailhandel is essentieel voor het behoud voor het voorzieningenniveau, maar hoe houden we onze winkelcentra toekomstbestendig?

En de laatste tafel gaat over vrijetijdseconomie en hoe we meer toeristen en recreanten naar de gemeente Wierden kunnen halen.

Bent u ondernemer en wilt u meedenken over de nieuwe economische visie?
Aanmelden kan via: www.wierden.nl/economischevisie.