Marijke Asbroek wordt vandaag 40 jaar.
Namens de vrienden en vriendinnen van harte gefeliciteerd.