Bij Rick en Linde Kottier is Madée geboren.

Namens de buurt van harte gefeliciteerd.