Op 4 maart van dit jaar overlijdt Henk Homan. Een markante persoon in de Enterse gemeenschap. Jarenlang is Henk de ganzenkremer die tijdens de Ganzenmarkt in mei, de dieren met achteloos gemak door de straten drijft.

Inwoners van de gemeente Wierden kunnen subsidie aanvragen voor o.a. het vergroenen van hun tuin of het afkoppelen van hun regenpijp. Basisschool De Wegwijzer geeft alvast het goede voorbeeld en wipt een groot aantal tegels uit het schoolplein. Zodoende kan er meer water in de bodem zakken.

In het kader van NL Doet hebben zo’n vijftien vrijwilligers de Hamberg vrijgemaakt van zwerfafval. In een kleine twee uur is de klus geklaard en flink wat afval opgeruimd.  Ook de vele nestkastjes die de stichting twee jaar geleden heeft opgehangen, krijgen een schoonmaakbeurt.

Een prachtig gebaar van de familie Stamsnijder (Boerderijwinkel De Morshoeve). Ze doneren in maart twee prachtige populieren aan het klompenmuseum. Een mooi gebaar van de familie en dat betekent dat de Enterse klompenmakers voorlopig weer even vooruit kunnen.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. NEW is de grote winnaar dit keer en behaalt achter zetels. Ook de SGP doet dit jaar weer mee en komt met één zetel in de raad.

Op maandag 28 maart komt de Raad in de oude samenstelling voor het laatst bijeen. Voor Rita Ekkelenkamp wordt het een bijzondere avond. Ze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en krijgt uit handen van burgemeester Tigchelaar de versierselen opgespeld.

Acht raadsleden nemen afscheid. Dirk Getkate, Jantine Langenhof, Albert Hakvoort (CDA), André Tijhof en Rita Ekkelenkamp (VVD), Bert Klaas (Progressief Wierden), Jan Oene Krist (Christen Unie) en Bernard Ros (NEW), worden door de burgemeester toegesproken en nemen onder applaus van aanwezige collega’s en familie afscheid.