Tot en met 1 mei 2022 konden alle inwoners van Enter mogelijke locaties aandragen voor een nieuw te bouwen school die ruimte moet gaan bieden aan de Talenter, de Wegwijzer en hun kinderopvanglocaties Het Kroontje en De Kindertuin. In totaal zijn er circa 190 reacties binnen gekomen, meestal via de gemeentelijke website. Op de onderstaande kaart zijn de locaties samengevat. Hierbij een aantal opmerkingen:

  • De gebruikte nummering zegt niets over de geschiktheid van de locaties.
  • De grootte en de vorm van de aanduidingen zijn bedoeld voor het overzicht en zegt eveneens niets over de mogelijke geschiktheid van de locatie.
  • Diverse locaties zijn meerdere keren benoemd.
  • Voor enkele locaties in de bebouwde kom zijn er soms meerdere varianten voor één locatie beschreven. Bijvoorbeeld welke panden betrokken zouden moeten worden. Deze gebieden zijn in zijn geheel aangeduid.
  • Sommige ingediende locaties waren te algemeen omschreven om weer te kunnen geven op de kaart.