De bezwaarmakers vrezen dagelijks verkeersinfarct.

De raad heeft onlangs een positief advies uitgebracht over de locatie van de nieuwe scholen, De Talenter en De Wegwijzer. Als het aan de bestuurders ligt komt deze op locatie 11, de hoek Sportlaan en Bornerbroekseweg, op het huidige kunstgrasveld van Enter Vooruit. Bewoners van de Sportlaan, maar inmiddels ook van de Voormors, trekken aan de bel en maken bezwaar.

Komende dinsdag staan de nieuwe scholen geagendeerd tijdens de vergadering Informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling. De bezwaarmakers, die liever spreken van een megaschool, zullen dan hun stem laten horen en krijgen spreektijd. Vervolgens zal dan op 4 april de raad een definitieve beslissing nemen.

Hans Velten is één van de bezwaarmakers: “Wij wonen aan de Voormors. Aan de voorzijde is de basisschool De Roerganger. Aan onze achterzijde komt straks de megaschool. Dus binnen 200 meter van elkaar komen straks alle basisscholen van Enter. Is er wel nagedacht over de enorme verkeerstromen die dit een paar keer per dag met zich meebrengt? Vanuit heel Enter komen straks kinderen samen naar een klein gebied. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te kunnen inzien dat dit tot dagelijkse verkeersinfarcten tot in het centrum van Enter gaat leiden. Dat zal tot onveilige situaties voor de kinderen leiden”.

“Waar ik me nog het meeste zorgen over maak, is de verkeersveiligheid”, aldus Bertus Avesaat. “Ik woon aan de Sportlaan, in de buurt van de drukke Bornerbroekseweg. Dit is de oost-west verbinding in Enter, waar ook nog eens veel transitverkeer overheen gaat. Het is ook nog een uitwijk-weg voor situaties waarin de A1 afgesloten is. Dan rijden ambulances in volle vaart via deze weg naar het ZGT in Almelo. Hoe krijgen we de kinderen dan straks in ’s hemelsnaam veilig aan de overkant?”

Wieger Markvoort (Voormors): “We kregen tijdens de voorlichtingsavond op 13 februari, te horen van de gemeente dat hier nog niet over na is gedacht, maar dat men omwille van de tijd al wel vast een besluit wil nemen over de locatie.
Er wordt dus nu een keuze gemaakt zonder dat men zeker weet dat men de verkeersveiligheid kan waarborgen en wat een gemaakte keuze de burger gaat kosten.

Onderzoek wijst uit dat door de voorgestelde verschuiving van de diverse sportvelden die plaats gaat vinden al snel een extra miljoen uitgetrokken kan worden.

Om nog maar niet te spreken over eventuele ingrepen om de Bornerbroekseweg verkeersveilig te maken. Deze kosten staan nog buiten de geraamde kosten voor de bouw van de school, waar het college al van aangeeft dat deze in verband met de inflatie en hoge kosten voor bouwmaterialen opnieuw geijkt moeten worden” aldus Markvoort.

Hans Velten: “We vertrouwen op hernieuwde inzichten van het college, dan wel een kritische noot van de raad. Wij kunnen ons in ieder geval niet voorstellen dat de Gemeente Wierden een keuze gaat maken, voordat er goed is nagedacht over de verkeersveiligheid van onze kinderen. Daarnaast vinden wij dat het kostenaspect volledig onderbelicht blijft, terwijl dit juist een punt is dat iedere inwoner binnen de gemeente Wierden raakt”.