Zo’n 150 belangstellenden waren maandagavond aanwezig bij De Kröl, op de informatie avond over de nieuwe school locatie in Enter. Onder de aanwezigen veel bewoners van de Sportlaan en aanliggende straten. Zoals bekend willen de Talenter en de Wegwijzer, samen optrekken in de bouw van een nieuwe school, maar daarnaast wel hun eigen identiteit behouden. De Roerganger heeft al eerder aangegeven dat men niet meedoet en op de huidige locatie wil blijven.

De eerste contouren van dit plan waren er overigens al in 2016, ruim zeven jaar geleden! Wethouder Gertjan ten Brinke schetste bij de opening nog eens op hoofdlijnen het gelopen proces: “De beide scholen hebben een zorgvuldige afweging gemaakt hoe ze de toekomst van hun school voor zich zien. Leerkrachten, ouders, medezeggenschapsraad en schoolbesturen zijn bij de besluitvorming betrokken. Beide scholen staan daarbij bovenaan op het lijstje van nieuwbouw, dat betekent dat er ook sprake is van enige tijdsdruk. En let wel, er is al veel tijd verstreken”.

Duidelijk is in elk geval dat de discussie over een zogenaamde “megaschool” een achterhoede gevecht is. De besluitvorming daarover heeft al veel eerder plaatsgevonden en is in principe ook geen thema op deze informatie avond.

Penta Rho, het adviesbureau dat door de gemeente Wierden is ingehuurd, gaf een toelichting op het onderzoek dat in de afgelopen maanden is gedaan naar de beste locatie voor de nieuwe school.

Patricia Osseweijer van Pentha Rho: “In eerste instantie waren er 39 locaties in beeld, maar uiteindelijk hebben we dit teruggebracht naar 16 locaties. Daar hebben we een verdiepingsonderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is locatie 11 overgebleven als de meest geschikte plek”.

Het gaat hierover de locatie Sportlaan, hoek Bornerbroekseweg, waar nu een kunstgrasveld ligt van Enter Vooruit. Volgens het adviesbureau is de grond groot genoeg, zijn er mogelijkheden om de infrastructuur aan de passen, is de grond van de Sportfederatie. Het betekent wel dat het kunstgrasveld verplaatst moet worden, er een wijziging moet komen in het bestemmingsplan.

Tot slot was er volop de gelegenheid om vragen te stellen aan het adviesbureau of aan de beide wethouders Ten Brinke en Ter Keurst. Veel vragen hadden daarbij betrekking op de verkeersveiligheid rondom de beoogde locatie.

Daarnaast vragen als: Is deze school in belang van het kind? Wie betaalt de planschade van de omwonenden? Is er al nagedacht over een nieuwe locatie voor het kunstgrasveld van EV? Hoe komt de school er qua uiterlijk uit te zien? Kan de ingang ook aan de Bornerbroekseweg komen? Wordt er rekening gehouden met Entergraven en de risico’s? Op welke wijze wordt de buurt betrokken bij verkeersmaatregelen?

Op 4 april zal de Raad een definitieve beslissing nemen over de locatie van de nieuwe scholen. Wordt vervolgd!