Begraafplaats Rijssenseweg

De eerste graven die de beschermwaardige status krijgen, zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gaat op dit moment met name om graven van voormalig KNIL-militairen en andere veteranen. De lijst wordt ieder jaar opnieuw bekeken en indien nodig aangevuld of aangepast.

Na de vaststelling van de criteria in maart dit jaar, zijn de eerste graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Enter en Wierden beoordeeld door een groep vrijwilligers van de Historische Kring.

“Het is fantastisch om de betrokkenheid van onze samenleving bij dit onderwerp te zien. Zij zetten zich in om graven, en de achterliggende verhalen, voor de toekomst te bewaren. Ik ben ontzettend trots en spreek mijn waardering uit voor iedereen die zich hier voor ingezet heeft”, aldus wethouder Coes.

Er is nu een eerste lijst met beschermwaardige graven samengesteld. De lijst telt op dit moment 110 graven en bestaat voornamelijk uit graven van veteranen en voormalig kampbewoners van onder meer kamp Vossenbosch.
De vrijwilligers van de Historische Kring gaan, met de vastgestelde criteria in de hand, nog onderzoek doen naar de andere graven die aanmerking komen voor de lijst. Die graven worden op een later moment toegevoegd.

Grafrechten
Het is voor veel rechthebbende een eer dat het graf van hun dierbare op de lijst van beschermwaardige graven komt. Rechthebbenden kiezen er vaak voor om de rechten op een graf te verlengen om te voorkomen dat een graf geruimd wordt. Zodra het graf op de lijst van een beschermwaardig graf terecht komt, vinden veel rechthebbenden het niet meer noodzakelijk om te betalen.

“Het heeft even geduurd voordat deze lijst er was. Daarom stellen wij een coulanceregeling voor, voor rechthebbenden die grafrechten na 28 mei 2019 hebben betaald over een graf dat op de lijst is geplaatst”, legt wethouder Coes uit.

De enkeling die daar mee te maken krijgt, wordt daarover persoonlijk benaderd door de gemeente.