Bij Valentijn en Laura Velten (De Akkers)
is dochter Lieve geboren.

Namens de buurt van harte gefeliciteerd.