In het kader van de verbreding van de A1 onderneemt de gemeente Wierden een aantal stappen om de overlast voor aanwonenden van de A1 zoveel mogelijk te beperken. De gemeente gaat in beroep tegen het saneringsbesluit van het ministerie, er wordt advies van de GGD ingewonnen om de gezondheidsrisico’s in beeld te brengen en de gemeente gaat in gesprek met Rijkswaterstaat.

Saneringsbesluit
In Enter is een aantal woningen opgenomen in het saneringsbesluit van Rijkswaterstaat, maar de gemeente wil dat de woningen Kartelaarsdijk 1, 3 en 9a hierin ook worden opgenomen. Als een huis wordt opgenomen in het saneringsbesluit gaat Rijkswaterstaat in ieder geval een onderzoek doen om te bepalen of geluidsisolatie noodzakelijk is.

Gezondheid en leefbaarheid
In september gaat de gemeente met de GGD om tafel om advies in te winnen over de effecten op de leefbaarheid en de gezondheid van de omwonenden. Daarnaast wil de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat om te benadrukken dat het belang van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid voorop staat. Hierin wordt ook het plan voor een geluidswal meegenomen waarvoor een initiatiefgroep van inwoners uit Enter pleit.

De toekomstige verbreding van de A1 is van grote invloed op de omwonenden. De gemeente organiseert daarom regelmatig bijeenkomsten met de buurtbewoners om ze te informeren over en te betrekken bij de plannen.

De start van de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 tussen Lochem en Azelo staat gepland voor 2024. De werkzaamheden moeten in 2028 zijn afgerond.