Het college van burgemeester en wethouders heeft drie leden benoemd voor de adviescommissie lokaal cultuurfonds Wierden. Daarnaast heeft het college het reglement voor deze commissie vastgesteld. Elk kwartaal kunnen inwoners en verenigingen een subsidie aanvragen voor een vernieuwend kunst/cultuurproject.

De leden van de adviescommissie zijn mevrouw Margreet Overmeen-Bakhuis, de heer Arjan Hagedoorn en de heer Eléon de Haas. Alledrie mensen die affiniteit hebben met kunst en cultuur. Vier keer per jaar beoordelen zij de binnengekomen aanvragen en adviseren het college. Dat doen ze op vrijwillige basis. De benoeming is voor een periode van drie jaar.

Bruisend Wierden
De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten een lokaal cultuurfonds in te stellen. Wie een vernieuwend project op het gebied van kunst en cultuur organiseert, kan sinds januari 2018 een beroep doen op een subsidie uit dit fonds. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld dat er ook eigen geld in het project gestopt moet worden. Ook moet het project ervoor zorgen dat meer mensen meedoen aan kunst en cultuur. De ins en outs van het Wierdens cultuurfonds staan op: www.wierden.nl/cultuurfonds

De adviescommissie toetst of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De commissieleden adviseren het college van B&W hierover. Het college beslist vervolgens waar het geld naar toe gaat.