Op de afdelingsavond Vrouwen van Nu op maandag 24 april, is Laura Nijkamp te gast. Zij geeft een lezing over het onderwerp mensenhandel. Hierbij vertelt ze over wat mensenhandel is, wie de daders zijn, wie de slachtoffers zijn en wat er in Nederland wordt gedaan om dit aan te pakken.

Laura probeert het zo luchtig mogelijk te houden, daar waar het kan. Tegelijkertijd is het een serieus onderwerp en ontkomt ze er niet aan ook eerlijk te zijn over de zwaarte ervan. Ze zal trachten hier een middenweg in te vinden.

De bijeenkomst begint om 19.45 uur bij De Bron (Dorpsstraat 57).
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor wie eenmalig een bijeenkomst wil bijwonen is de entree € 5,- en dat is inclusief een kop koffie.