Deze week heeft aannemer NTP enkele gazons langs de Ypeloweg opnieuw ingezaaid. Hiermee is de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting Ypeloweg ter hoogte van de wijk De Berghorst. Het gedeelte Ypeloweg, tussen de Reggestraat en de bebouwde kom grens ter hoogte van de vernieuwde duiker in de Entergraven, is opnieuw ingericht.

Dit is gedaan om de weg meer dan voorheen de uitstraling te geven van een woonstraat binnen de bebouwde kom, een zogenaamde wijkontsluitingsweg.

Het plaatje compleet:
De asfaltverharding is vervangen door gebakken klinkers en er zijn enkele plateaus aangebracht om de snelheid laag te houden, vanwege de 30 km-zone.
Wethouder Coes was deze week bij de oplevering van het werk en was tevreden over het behaalde resultaat.
“De nieuwe bestrating zorgt dat de weg mooi aansluit bij de rest van de wijk. Als straks ook de net ingezaaide gazons beginnen te groeien is het plaatje helemaal compleet. Dan is de Ypeloweg echt weer een ‘visitekaartje’ voor onze gemeente” aldus de wethouder.

Duiker vervangen in eerder stadium:
In een eerder stadium is de duiker in watergang Entergraven ter hoogte van de Ypeleoweg vervangen. De bestaande duiker was ‘technisch op’ en is in opdracht van de gemeente Wierden vervangen. De nieuw geplaatste duiker is opgebouwd uit prefab betonnen rechthoekige duiker-elementen (koppelduiker) met taludbeëindigingen die zijn voorzien van een zogenaamde faunapassage.