Het is de kaartcommissie sv Enter gelukt, om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de club 100 deelnemers aan tafel te krijgen. Coördinator Gerard Slag is zeer verheugd dat deze unieke mijlpaal is bereikt. Toch wil hij belangstellenden nog attenderen op het volgende.

Gerard: “Aanmelden voor deze bijzondere kaartmarathon blijft mogelijk tot 1 juli. De kaartcommissie verwacht namelijk dat er rekening moet worden gehouden met bijzondere situaties. Afmelden en uitval blijft mogelijk door bijvoorbeeld vakanties, ziekte of corona”.

Dus heb je belangstelling, dan kunt je contact opnemen met coördinator Gerard Slag, (06. 18 40 04 08).
Wel wordt u dan op een reservelijst geplaatst. Hierbij is dan de datum en het tijdstip van aanmelding bepalend of u wordt uitgenodigd voor deelname.