Veel mensen zetten rond de kerst dagen kerststukjes op/bij monumenten. Sommige kerststukjes staan er nog steeds en zijn verwelkt/verdord. Om de begraafplaatsen er voor het voorjaar weer netjes uit te laten zien, vraagt de gemeente om deze kerststukjes weg te halen voor woensdag 20 maart.

De komende tijd voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit op de begraafplaatsen, zoals schoffelen, maaien, afval opruimen. Daarnaast vraagt de gemeente ook om de lege vazen, bloempotten en andere ongebruikt materiaal bij de grafmonumenten op te ruimen.

Mochten er na woensdag 20 maart nog kerststukjes en andere voorwerpen rond de graven staan, dan gaat de gemeente er vanuit dat de nabestaanden er geen belang meer aan hechten en wordt het weggegooid.