In de Hervormde Kerk wordt zaterdagavond weer een kerstnachtdienst gehouden en midwinterhoornblazers zullen deze aankondigen. In de kerstnachtdienst wordt stilgestaan bij de bijzondere boodschap van kerst vanuit het thema: ‘Vrede op aarde?‘

De dienst begint om 21.30 uur.