De actie van de EOV om 125 gezinnen in Enter te voorzien van een mooi kerstpakket loopt lekker door! Tot nu toe zitten ze net over de helft van het einddoel. De actie loopt t/m de kerstmarkt op 10 december, dan wordt de opbrengst bekend gemaakt. Onder het motto: “Kerst begint nu!”, wordt iedere Enternaar die wat kan missen gevraagd om een donatie te doen.

Dit kan door het inleveren van flessenbonnen bij de supermarkten (AH en COOP) maar ook door een donatie te doen in de speciale donatieboxen die bij veel EOV-leden te vinden zijn.

Wil men als Enternaar liever per bank een donatie doen, dan kan dat op banknummer: NL61 RABO 0163 8203 17 t.n.v. de Enterse Ondernemers Vereniging o.v.v. het woord Kerst.

Opnieuw mooie giften:
Zo ontvingen ze een mooie gift van “Uit liefde gemaakt” en zijn er particulieren die de tegemoetkoming van € 190,- op hun energierekening overmaken naaar de EOV actie.

Aanmeldingen: 
Wilt u als Enternaar de naam van iemand doorgeven die een pakket verdiend, dan kunt u dit doorgeven via: info@winkeleninenter.nl