De actie van de EOV om 125 gezinnen in Enter te voorzien van een mooi kerstpakket, loopt lekker door. Tot nu toe is 1/5 van het einddoel al gehaald. De actie loopt t/m de kerstmarkt op 10 december. Onder het motto: “Kerst begint nu!”, wordt iedere Enternaar die wat kan missen, gevraagd om een donatie te doen.

Dit kan door het inleveren van flessenbonnen bij de supermarkten (AH en COOP), maar ook door een donatie te doen in de speciale donatieboxen die bij veel EOV leden te vinden zijn.

Wil men liever per bank een donatie doen, dan kan dat op banknr. NL61 RABO 0163 8203 17 t.n.v. de Enterse Ondernemers Vereniging o.v.v. het woord Kerst.

𝗠𝗼𝗼𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲𝗻!
Afgelopen weekend stond Nieuw Enter Wierden, op de markt om de EOV te helpen en er zijn particulieren die de tegemoetkoming van € 190,- op hun energierekening, op de banknummer storten.

Gereformeerd Enter heeft toegezegd een collecte aan het doel te wijden. De EOV roept alle bedrijven, verenigingen, scholen op om deze actie te ondersteunen.

Wilt u als Enternaar de naam van iemand doorgeven die een pakket verdiend, dan kunt u dit doorgeven via: info@winkeleninenter.nl

De komende weken zal de EOV iedereen op de hoogte houden van de voortgang van deze actie, waarbij tijdens de kerstmarkt het eindresultaat bekend zal worden gemaakt.