Woensdagmiddag 15 september start men bij de KBO-Enter weer met activiteiten. Vanwege de corona hebben deze ruim 1 ½ jaar stil gelegen.
Woensdag beginnen ze met een gezellige bijeenkomst in het Trefpunt “Entersaam”, en er is dan ook een kleine jaarvergadering.
Deze begint om 14.00 uur.

Bestuur KBO-Enter.