Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten Fase 2. Er is ruimte voor verschillende woningtypes, waardoor er een diverse woonwijk ontstaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Door de gemeente Wierden worden er in deze fase veertien kavels (met een oppervlakte van 439 tot 622 m²) voor vrijstaande woningen uitgegeven. De inschrijfperiode voor deze kavels loopt van 27 maart t/m 7 april 2023.

Wethouder Gertjan ten Brinke: “De Berghorst Fase 2 biedt een welkome uitbreiding voor het woningaanbod in Enter. Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen beginnen met de uitgifte van deze kavels en de wijk verder kunnen uitbreiden.”

Informatieavond 23 maart:
De gemeente Wierden organiseert op 23 maart een inloopbijeenkomst bij de De Kröl in Enter. Van 17.00 tot 19.00 uur kunnen geïnteresseerden binnen lopen voor meer informatie over de gemeentelijke kavels, bouwmogelijkheden, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Ook Aan de Stegge Presolid Home, Reggehave en Plegt Bouw BV zijn aanwezig.

De lichtblauwe kavels gaan in de verkoop.

Verkoopproces:
Bouwkavels worden toegewezen door middel van loting. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor van 27 maart t/m 7 april inschrijven via het online inschrijfformulier, via: www.wierden.nl/berghorst2. De loting vind fysiek plaats en is alleen toegankelijk voor diegenen die zich hebben ingeschreven.
De loting vindt plaats in aanwezigheid van Van Goor Schuurman Notarissen.

De uitgiftevoorwaarden en het lotingsreglement zijn te vinden in de brochure, te downloaden via de website of af te halen bij loket bouwen en wonen. Het is aan te raden om alle voorwaarden, opgenomen in de brochure, goed door te nemen. Het niet naleven van de voorwaarden kan onder andere diskwalificatie bij de loting tot gevolg hebben.

Uitgebreide informatie over De Berghorst Fase 2 is te vinden op: www.wierden.nl/berghorst2 en in de brochure.