Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu  zijn de dames: J. Kraa, M. Mook en T. ten Brinke 50 jaar lid van de vereniging, en de dames M. Nijhof en D. ter Haar 40 jaar lid gehuldigd. Op de foto ontbreekt mevr. E. de Lange 25 jaar lid.