Bea Harbers, voorzitter Tonny Nieuwenhuis en Jo Roessink

Op maandag 11 april werden drie leden van de “Vrouwen van Nu Enter” in het zonnetje gezet. Bea Harbers en Jo Roessink werden gefeliciteerd met hun 40 jarig lidmaatschap, Corrie Knot, vanwege ziekte niet aanwezig, was 25 jaar lid. Alle drie zeer betrokken leden, die de jaren door verschillende functies binnen de vereniging hebben vervuld.