Tijdens de  jaarvergadering van de Passage Enter, zijn een aantal leden gehuldigd vanwege hun langdurig lidmaatschap. Berta ten Brinke en Gerrie ten Brinke zijn 25 jaar lid, Mien Rozemuller 40 jaar en Riek Nijmeijer en Wupke Scheppers zijn beiden 50 jaar lid van de vereniging. Dit alles werd gevierd onder het genot van een hapje en een drankje.