Zondag a.s. wordt om 19.00 uur in de Hervormde Kerk weer een jongerendienst georganiseerd. Het thema deze avond: Liefde = leven.

Ds. Hazeleger zal aandacht besteden aan een onderwerp dat wereldwijd aandacht krijgt: klimaatverandering.
Je bent van harte welkom en de band Pearl zorgt voor de muziek.