Zondag 24 april om 19.00 uur, is er weer een jongerendienst in de Hervormde kerk. Medewerking wordt verleend door ds. de Kok.
De muzikale begeleiding bij deze dienst wordt verzorgd door Root7.