Je ontkomt bijna niet meer aan een online leven op social media. Heb jij wel eens nagedacht over jouw leven in deze digitale wereld? In de jongerendienst op zondagavond 20 november (19.00 uur) zal dominee Geuze spreken over de online wereld van social media.
De band Amaze zorgt voor de muziek.