Aankomende zondag vieren de Gereformeerde- en Hervormde kerk weer samen een jongerendienst, waar ds. van Hornsveld zal spreken vanuit het thema “Passie voor Jezus”.
De dienst begint om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk. De muziek wordt verzorgd door een combo van beide kerken.