Johan Achterkamp is 65 jaar.
Namens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen,
van harte gefeliciteerd.