Jo Olde Olthof is 95 jaar.
Namens kinderen en (achter)kleinkinderen van harte gefeliciteerd.