Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kunnen wij dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Hiermee laten wij u weten dat is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

 

Janna
Deurnink – Woudenberg

19 april 1950                      11 maart 2018

 

Herman Deurnink

Gertjan en Manuela
Kevin, Lisa, Tim, Daimy, Levy

Reinder en Rolanda
Lianne, Daan

Marjan en Wieger
Gijs, Job

Maarten en Frederieke
Aafke, Linde

Schippersstraat 5
7468 GD Enter

Janna is thuis opgebaard.

De rouwdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal worden gehouden op vrijdag 16 maart om 10.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat 55 te Enter.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Weitakkersweg te Enter.

Voor aanvang van de dienst is er van 09.15 tot 09.45 uur gelegenheid afscheid van haar te nemen en ons te condoleren in de kerk.

Geen bloemen.