Janna Wissink is vandaag 90 jaar geworden.
Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
van harte gefeliciteerd.