Janna Meilink is dinsdag 89 jaar worden.

Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
van harte gefeliciteerd.