Jan van der Stouw (Reggedal 5) wordt vandaag 65 jaar.
Namens de kennissen en kameraden, van harte gefeliciteerd.