Maandag 20 februari om 19.45 uur, houdt Passage haar jaarvergadering in “Ons Centrum”. Deze avond beginnen ze met het huishoudelijke gedeelte, daarna worden enkele dames in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris: 06. 25 15 63 25.