Laadpaal aan de Daalakkers

De gemeente Wierden investeert de komende jaren in duurzame mobiliteit. Naar verwachting zullen er in de komende vier jaar zo’n 90 elektrische laadpalen in de openbare ruimte worden geplaatst. “Elektrisch rijden is de toekomst en dat willen we toegankelijker maken. We zijn dan ook blij met de reacties van inwoners op de voorgestelde locaties voor openbare laadpalen. Er ligt nu een mooie plankaart voor onze gemeente”, aldus wethouder Kortenhoeven.

Reacties op plankaart:
Van 9 tot en met 21 maart konden inwoners reageren op een eerste plankaart met  voorgestelde nieuwe oplaadpunten in gemeente Wierden.

“We hebben 32 reacties ontvangen en deze zijn waardevol voor het vervolgtraject. Naar aanleiding hiervan zijn op de plankaart een aantal locaties gewijzigd of toegevoegd. We willen onze inwoners en ondernemers dan ook bedanken voor het meedenken”, aldus Kortenhoeven.
De toelichting op de reacties van inwoners zijn te bekijken op www.wierden.nl/laadpalen.

Op basis van de opgehaalde reacties van inwoners, ondernemers en eigen advies, zal in de tweede helft van dit jaar een aantal definitieve locaties worden aangewezen.
Naast de paal-volgt-auto locaties hebben we ook zeven locaties voor strategische laadpalen aangewezen. Voor deze locaties zijn op 22 april verkeersbesluiten genomen en gepubliceerd in de Staatscourant.
Een eventueel bezwaar op deze verkeersbesluiten kan binnen zes weken na publicatie worden gemaakt. Informatie hierover staat op www.wierden.nl/bezwaar.

Laadpaal aanvragen:
De openbare laadpalen zijn bedoeld voor inwoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein hun elektrische auto op te laden. Daarnaast komen er een aantal strategische laadpalen op publieke locaties. Het is niet vanzelfsprekend dat een locatie op de plankaart ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

De laadpaal wordt geplaatst als er een aanvraag komt van één of meer bewoners. Indien u in het bezit bent van een elektrische auto en niet op eigen terrein kunt laden, dan kunt u een aanvraag in dienen voor het plaatsen van een paal in het openbaar gebied.
Aanvragen kan HIER
De gemeente neemt deze aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.