Vanaf het moment dat Doret Tigchelaar haar zinnen zette op de invulling van het burgemeesterschap in Wierden, viel ze als een blok voor de charme van deze mooie gemeente. Haar toenmalige, anonieme, verkenning binnen de gemeentegrenzen begon met rondlopen, winkelen en koffiedrinken. Op 17 juni 2019 volgde haar gekoesterde benoeming, tot burgemeester van Wierden.


Naast de drukke agenda die het burgemeesterschap met zich meebrengt, maakt ze graag tijd vrij voor nieuwe kennismakingen en ontmoetingen. Haar introductie binnen het Wierdense is in volle gang.

De geplande bezoekjes, die de functie met zich mee brengen, aan bijvoorbeeld dorpsevenementen en activiteiten helpen hier zeker bij. Daarnaast zoekt zij ook actief naar andere contactmogelijkheden. Om verder te introduceren, maar vooral ook om te weten wat er leeft onder inwoners, organisaties en instanties.

Zo gaat ze vanaf deze maand op pad met raadsleden. Niet met de gehele groep, maar met individuele raadsleden, op een door het raadslid gekozen tijdstip en locatie. “Ik vind het fijn om te weten wat de drijfveren en doelen van raadsleden zijn en ik ben nieuwsgierig naar de mens achter het raadslid, ” legt burgemeester Tigchelaar uit.

Naast dit onderdeel staat ook een nadere kennismaking met verenigingen en instanties op de agenda. “Natuurlijk lukt het niet om overal langs te gaan, maar binnen onze gemeentegrenzen zijn veel overkoepelende sportverenigingen en instanties. Hier schuif ik graag een keer aan bij een bijeenkomst of vergadering. Sfeer proeven en weten wat er speelt binnen verenigingen en instanties vind ik belangrijk,” aldus de burgemeester.

Deze week wordt door het bestuurssecretariaat contact gezocht met verenigingen en instanties over het bijwonen van een vergadering of bijeenkomst door de burgemeester. Misschien zijn er ook nieuwe initiatieven die nog niet bij de gemeente bekend zijn.

Of verenigingen die een nadere kennismaking met burgemeester Tigchelaar op prijs stellen. Zij kunnen zelf ook contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Gemeente Wierden, bereikbaar via c.valk@wierden.nl