Op dinsdag 24 januari is er in de Hervormde kerk in Enter, interkerkelijk samen zingen. Bart Jansen speelt op het orgel en je kunnen meezingen met de beamer.
De inloop is om 19.15 uur in “De Bron” met koffie en thee. Om 19.30 uur begint het zingen in de kerk.

Iedereen is van harte welkom.