Iedere laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst om met alle kerken samen te bidden. Samen 1 in de naam van Jezus! De eerstvolgende keer is 30 april om 19.30 in de Hervormde kerk. Vanaf 19.15 staat de koffie/thee klaar.

Iedereen is van harte welkom!

Aansluitend is er een interkerkelijke samenzang dienst.