Riet Eshuis-Egberts: "Samen kijken naar alternatieven voor bezuinigingen".

De Christen Unie houdt op maandag 2 september een open inloopavond in gebouw Hebron (Burg. Van den Bergplein in Wierden). Tijdens deze avond is er mogelijkheid tot discussie en is men benieuwd of er alternatieven zijn voor de bezuinigingen in de gemeente Wierden. Het programma start om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur.

Riet Eshuis-Egberts, fractielid van de CU: “Zoals wellicht bekend zijn sinds 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan kwetsbare inwoners. Na drie overgangsjaren, is het nu echt aan de gemeenten. Bij de decentralisatie van zorgtaken heeft de landelijke overheid een forse bezuiniging doorgevoerd, omdat de verwachting was dat gemeenten het wel goedkoper zouden kunnen uitvoeren. Het tegendeel blijkt.

Bijna elke gemeente zit met forse tekorten in het sociaal domein. Tekorten die maar mondjesmaat worden aangevuld vanuit het Rijk. Dit stelt gemeenten, ook Wierden, voor enorme uitdagingen. Zo hebben we in Wierden voor dit jaar een tekort van 3 miljoen in het sociaal domein. Een tekort dat met name veroorzaakt wordt door inzet van de WMO en Jeugdzorg. De hamvraag is hoe  we die kosten beheersbaar gaan maken. Hoe kunnen we als gemeente sturen op de uitgaven in het sociaal domein?

Dat blijkt niet eenvoudig en voor de korte termijn blijven we met enorme tekorten zitten, waar we op moeten anticiperen. Voor de komende jaren worden, naast bezuinigingen, ook belastingverhogingen voorgesteld. Als fractie van de ChristenUnie willen wij graag met onze leden en sympathisanten in gesprek over de oplossingen voor deze enorme uitdagingen” aldus Riet Esguis-Egberts.

Vooraf aanmelden via: fractie@wierden-enter.christenunie.nl.
Iedereen (ook niet lid) is van harte welkom.
Niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, maar wilt u wel reageren? Stuur dan uw reactie naar  fractie@wierden-enter.christenunie.nl.