De vergadering van de informatieronde Grondgebied van dinsdag 12 maart is door technische omstandigheden vervallen. Op dinsdag 19 maart wordt deze alsnog gehouden. (aanvang: 19.30 uur)

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
• Ontwikkeling bedrijventerrein De Elsmoat, fase 2
• Vaststellen bestemmingsplan Jagersweg 3a
• Principeverzoek voor het bouwen van twee woningen tussen Dorpsstraat 153 en 157 in Enter
• Verbeterplan openbaar groen