De gemeente Wierden wil naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. Dat betekent dat ze ruimte bieden aan grootschalige vormen van duurzame elektriciteitsopwekking om dit doel te bereiken. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35/N35. De gemeente Wierden werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject. Ze onderzoeken of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is.


Grondeigenaren, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en suggesties aanvragen voor dit pilotproject. Hiervoor organiseren ze een inloopbijeenkomst. Aanmelding hiervoor is verplicht.

Suggesties en ideeën zijn belangrijk
De gemeente vindt het belangrijk dat belanghebbenden mee kunnen praten tijdens deze verkenning, omdat mensen vlakbij het traject A35/N35 wonen en/of hun gronden grenzen aan het traject. Daarom willen ze graag de mening horen over waar we energie-opwek kunnen realiseren.

Inloopavond: 30 september
Gemeente Wierden wil graag met belanghebbenden in gesprek: op 30 september vindt een inloopavond in het gemeentehuis van Wierden plaats van 17.00 tot 20.00.
De gemeente wil samen naar de gebiedskaart kijken wat de mogelijkheden en suggesties voor zonne-opwek zijn en op welke manier zonne-energie opgewekt kan worden. Verder wil gemeente Wierden graag in gesprek over hoe ontwerpen in het gebied passen. Iedereen die daar interesse voor heeft en meer wil weten over het pilotproject, is hiervoor uitgenodigd.
Gezien het aantal te verwachten mensen, is aanmelding verplicht: dat kan via duurzaam@wierden.nl.

Enquête en informatieve video
Namens de deelnemende gemeenten en andere partijen die zich met dit pilotproject bezighouden, wordt een enquête opgezet. Iedereen kan deze enquête invullen. Zo hopen we een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft, welke ideeën er zijn en hoe omwonenden aankijken tegen dit project. Er is ook een informatieve video gemaakt over de Duurzaamheidsroute A35.

Meer informatie en vragen
Alle informatie, de video en de enquête over de Duurzaamheidsroute A35 staat op www.duurzaamheidsrouteA35.nl Voor wie vragen heeft, kan diegene ze stellen via: duurzaam@wierden.nl