De Berghorst 1

Volgens wethouder Coes heeft de gemeente Wierden inmiddels 28% van de grond in de tweede fase van de wijk De Berghorst in bezit. Dit noemde de wethouder dinsdagavond in het commissieberaad. Dat schept volgens de wethouder de mogelijkheid een behoorlijk aantal huizen in de sociale huursector te realiseren en er dus niet alleen in de vrije sector wordt gebouwd.

Gemeentelijke invloed is volgens de wethouder van belang, omdat ook mensen die geen huis kunnen (of willen) kopen recht hebben om in hun geboorteplaats te blijven wonen.

In dat verband noemde Coes ook de noodzaak om statushouders voor een huis in aanmerking te laten komen. De Woningcorporatie Reggewoon neemt hiertoe het initiatief in de komende periode.

De tweede fase van De Berghorst beslaat een oppervlakte van circa 58.000 vierkante meter. De gemeente heeft hiervan al ruim 24.000 vierkante meter in eigendom. Daarnaast zijn er nog acht andere grondeigenaren in het gebied. De meesten lijken, zo stelt de wethouder, bereid hun grond aan de gemeente te verkopen als zij naast de verkoopprijs van de grond ook het recht krijgen om een aantal woningen in het plangebied te bouwen.

Dit zogenaamde bouwclaimmodel is volgens het weekblad De Roskam, in het verleden vaker toegepast, bijvoorbeeld in Zuidbroek te Wierden en eertijds ook bij de eerste fase van De Berghorst. De gemeenteraad wordt nu gevraagd in juli voor de tweede fase in juli 1,3 miljoen beschikbaar te stellen.