Per 1 februari gaat huisartsenpraktijk Ebbens en Rosendal werken met het internetportaal MijnGezondheid.net. Op dit internetportaal kunt u via een beveiligde verbinding een deel van uw medisch dossier inzien, labuitslagen bekijken, herhaalmedicatie aanvragen en e-consulten indienen.
U wordt door MijnGezondheid.net geïnformeerd.