Hengelsportvereniging ’t Zumpke heeft z’n Algemene Ledenvergadering weer gehouden. De opkomst was dit keer matig, en dat terwijl er een paar belangrijke punten op de agenda stonden. De verslagen van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd, een nieuwe kascommissie aangesteld en aftredende bestuursleden herbenoemd. Ook werd besloten de contributie niet te verhogen.

De jeugdcommissie was tevreden, ondanks de wat mindere vangsten aan De Lee tijdens de wedstrijden. De opkomst was weer goed, ongeveer 25 vissers per wedstrijd. Volgend jaar zal er weer een competitie worden georganiseerd.

Jan Jansen: “Verder is er een visserijkundig onderzoek gepland in het “Enterveen”. Ook hebben we bij de gemeente aangegeven dat de steiger bij de Lee aan reparatie toe is. Doordat de waterstand i.v.m. de droogte de afgelopen jaren geregeld hoog wordt gehouden, komt de steiger regelmatig onder water te staan”.

Nadat de  reguliere agendapunten waren afgehandeld, kwamen er een paar discussiestukken ter tafel. Dit was o.a. het wedstrijdvissen.
De animo loopt terug. Door weer wedstrijden in competitieverband, in plaats van losse wedstrijden, te houden hoopt men weer meer vissers aan de waterkant te krijgen. Er zullen tien wedstrijden worden gevist, waarvan er zeven zullen tellen voor de competitie. Van te voren konden de wedstrijdvissers hun favoriete wateren opgeven en daaruit werden de meest genoemde geselecteerd.
De wedstrijden gaan vier uur duren.

Verder werd er alvast vooruit gekeken naar het 50-jarig jubileum van volgend jaar. Voorstellen voor activiteiten werden gedaan. Voor de jeugd is o.a. een activiteit bij De Lee gepland, in samenwerking met Oost-Nederland en wellicht enkele prominente sportvissers uit de buurt.

Ook een uitstapje naar een forellenvijver, samen met de senioren, staat op het programma. Verder is het plan geopperd om weer eens een grote open wedstrijd te organiseren voor de senioren. De jubileumcommissie gaat met al deze voorstellen aan de slag.