Donderdagavond  6 december om 18.00 uur, liet mijn man onze hond Luna ( Airdaile terrier) uit. Mijn man liep via de Voormors over de brug naar de Mors, om daar zijn weg  naar de Bornebroekseweg te vervolgen. Terwijl hij daar liep, kwam er een zwarte kort-harige hond op hem aflopen en greep onze hond. Daarna rende de hond snel weg en mijn man heeft niemand daar verder gezien.

Van wie is deze hond of wie weet  van wie deze hond  is?
Wil je contact opnemen met:

Paulien Leferink
06. 50 73 08 93