Herjan Mennegat 50 jaar.

Namens de kinderen, familie, vrienden en buren,
van harte gefeliciteerd.