De herinrichting van de Dorpsstraat in Enter zal toch anders verlopen dan aanvankelijk was voorzien. De werkzaamheden worden gesplitst in twee delen, eerst de herinriching van het noordelijk deel (tussen Werfstraat en de Bornerbroekseweg). In de tweede fase wordt dan het deel opgepakt tussen Bornerbroekseweg en de Athanasiastraat.

Ook bij de herinrichting is de corona crisis debet aan de gewijzigde opzet. Dit heeft te maken met de inspraakprocedure van de betrokkenen bewoners van de Dorpsstraat.

Verantwoordelijk wethouder Johan Coes: “Het noordelijke deel van de Dorpsstraat is gedetailleerd besproken en daar verwachten we minder of weinig discussie. Het noordelijke deel is tevens de plaats waar de riool- en inrichtingswerkzaamheden moeten beginnen. Tevens starten de nutsbedrijven eind april rond de Werfstraat met hun vervangingswerkzaamheden.

In maart stond er een inloopbijeenkomst gepland waarin we aan alle geïnteresseerden het voorlopig ontwerp van de volledige Dorpsstraat wilden presenteren. Deze bijeenkomst is afgelast vanwege het coronavirus.

Om er voor te zorgen dat de herinrichting van de Dorpsstraat zo min mogelijk vertraging oploopt, heeft het bouwteam een aangepaste aanpak bedacht om u zoveel mogelijk te betrekken bij het ontwerp zodat de herinrichting zo min mogelijk vertraging oploopt.

Omdat de verwachting is dat rond de inrichting van het zuidelijke deel van de Dorpsstraat (Athanasiastraat tot Bornerbroekseweg) nog een aantal ontwerpaspecten zijn die bediscussieerd kunnen worden, knippen we dat deel los van noordelijke deel”.

De formele inspraak van het noordelijke deel van de Dorpsstraat loopt tot 16 april. Tot die tijd kunnen belanghebbenden hun zienswijzen (het liefst schriftelijk) kenbaar maken.

Dat kan via de mail (bouwteamenter@gmail.com), via de app Dorpsstraat Enter of op papier. Geschreven reacties kunt u inleveren in de brievenbus op de projectlocatie aan de Dorpsstraat 84.

Naar verwachting vergen de werkzaamheden aan het noordelijke projectdeel de maanden juni tot en met oktober 2020. Dat geeft de ruimte om net voor of net na de zomer de formele inspraak voor het zuidelijke deel van de Dorpsstraat opnieuw op te pakken en af te ronden. Dat tijdspad geeft voldoende ruimte om het proces op de gebruikelijke manier te doorlopen.

Dat betekent dat er voor het zuidelijke deel een inloopbijeenkomst georganiseerd wordt rondom de zomer. De werkzaamheden buiten op straat zullen op deze manier naadloos in elkaar overgaan.