Tijdens de algemene jaarvergadering van de KBO afd. Enter is Henk Braamhaar gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Harrie Nijhuis op, die de maximale termijn heeft uitgezeten. Harrie blijft wel lid van het bestuur en gaat zich richten op o.a. ledenwerving.


In de door vele leden bezochte ledenvergadering is het afgelopen jaar besproken en zijn de activiteiten voor het komende jaar bekend gemaakt, zoals de uitgebreide kaartcompetitie, busreis, een natuur fotoavond en vele andere activiteiten.
Voor alle nadere informatie: harrie-kbo@concepts.nl