Harold Pluimers is 50 jaar.
Namens de buurt en familie van harte gefeliciteerd.