De kerk was bijna vol.

Zondagmiddag is de Interkerkelijke dienst voorafgaand aan de Enterse Dagen (Happy Hour) gehouden in de RK kerk. De dienst werd georganiseerd door de Interkerkelijke Commissie Enter (ICE) in samenwerking met de voorgangers van de Hervormde kerk, Gereformeerde kerk, Reggestroom en RK kerk was zeker een succes te noemen.

Vele Enternaren vanuit alle kerken, jong en oud, kwamen op deze viering af. Enter en de diverse kerken hebben een boekje open gedaan en allen een kijkje gegeven in hoe er naar geloven en de bijbel (Het boek) gekeken en hoe het beleefd kan worden. De combo’s ondersteunden in het thema met bijpassende liederen.

Het was een mooi samenzijn en de ICE kijkt er met een tevreden gevoel op terug.
Graag bedanken ze iedereen die de dienst bezocht heeft, maar in het bijzonder de voorgangers, de combo’s met zangers, de geluidstechnici, het bestuur/de medewerkers van De Waarf, de ED fotografen en verder alle andere vrijwilligers die geholpen hebben deze dag.